"Historische personages komen op het toneel

tot leven en krijgen een hedendaagse stem"

HET PORTRET SPREEKT

WENST U EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2022 TOE

 

 

Beste vrienden en belangstellenden van Het Portret Spreekt,

 

Een nieuwjaarswens wordt vrijwel altijd ingebed in een tekst met woorden als “licht in donkere dagen”, “voorspoed en geluk” en wensen en goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Op die stelregel vormt dit bericht van Het Portret Spreekt geen uitzondering: wij wensen u een mooi jaar toe, met alles wat u wenst voor uw naasten en voor uzelf!

 

Natuurlijk zijn we inmiddels op een bizarre manier gewend aan het feit dat onze wereld veranderd is door alles wat het coronavirus teweeg heeft gebracht en heeft zich een vreemd soort berusting van ons meester gemaakt. Gelukkig heeft dat niet geleid tot het cancelen van alle activiteiten van HPS – dat had u ook vast niet van ons verwacht. 

 

We kunnen terugkijken op een succesvolle serie voordrachten door Joop Keesmaat over de Max Havelaar, uiteraard in Muzee en uiteraard in aangepaste vorm; maar juist het bescheiden aantal bezoekers maakte de voordracht intiem en indringend. We werden geconfronteerd met ons verleden in Nederlands-Indië, beschreven door Multatuli die in scherpe pennenstreken het onrecht aan de kaak stelde: die geschiedenis blijft – ook in het komende jaar – verrassend actueel: talloze boeken, artikelen, films en de tentoonstelling in het Rijksmuseum “Revolusi” zijn daar blijk van.

Daarom heeft Het Portret Spreekt besloten om aan de play reading “De Vergissing”, geschreven door Han Ponneker, een vervolg te geven in het nieuwe jaar. Daarnaast wil HPS opnieuw een podium geven aan Joop Keesmaat om ons ditmaal mee te voeren naar “De Hel” van Dante Alighieri.

 

Voor alle data, nieuwsfeiten en voorstellingen verwijzen we u graag naar de mails die wij u toesturen. Heeft u zich nog niet opgegeven voor dit digitale informatie medium? Een mailtje naar info@hetportretspreekt.nl volstaat!

U ziet dat ondanks alle onzekerheden waarmee we omgeven worden, de activiteiten van Het Portret Spreekt onverminderd doorgaan, mede gevoed door uw enthousiasme en loyaliteit, veel dank daarvoor!

Wij wensen u prettige feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2022!

 

Namens het bestuur van de stichting Het Portret Spreekt,

Hans Luyendijk, voorzitter