Het Portret Spreekt al kijkt een beetje vooruit.

 

Het hoeft geen betoog dat de activiteiten van Het Portret Spreekt zijn opgeschort door de coronacrisis. Dat we ooit uit deze culturele lockdown zullen geraken, staat als een paal boven water, ook al zullen we nog wel even op dat moment moeten wachten. Intussen nemen we de gelegenheid te baat om u iets te vertellen wat onze plannen zijn voor na deze lastige periode, waarin het culturele leven het zo moeilijk heeft. Er zijn twee bijzondere projecten waar we nu al iets over kunnen melden. 

Max Havelaar

Een project dat in feite al klaar is - en waar HPS trots op is het te mogen uitbrengen - is het solo optreden van Joop Keesmaat over de Max Havelaar van Multatuli. Een indrukwekkende monoloog waarbij je snel vergeet dat je met één acteur te maken hebt: Keesmaat slaagt erin om de complexe roman van Multatuli - met alle personages die erin voorkomen - zó voor het voetlicht te brengen dat je bij wijze van spreken de mensen ziet, de hitte van Indië voelt en de verontwaardiging van Multatuli deelt. Een bijzondere voorstelling, die - zodra de omstandigheden het toelaten, hopelijk in het najaar - geprogrammeerd gaat worden.

Voorwaarts! Nee! [werktitel]

Begin 2021 gaat een voorstelling in première die handelt over het tijdsgewricht, dat we meestal aanduiden als het Fin de Siècle: de periode aan het begin van de 20e eeuw die zich kenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen, met veel sociaal-maatschappelijke veranderingen tot gevolg. Verwarrende tijden voor wie het allemaal te snel ging. Men keek om zich heen, verwonderde zich maar maakte zich ook zorgen over waar dit allemaal toe zou kunnen leiden. Over deze periode - die in veel opzichten parallel lijkt te lopen met onze tijd, zeker waar het gaat om technologische  ontwikkelingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan - schreef Philip Walkate een voorstelling, waarin al die aspecten aan de orde komen en die op een inventieve en soms confronterende manier worden neergezet. 

Pieternel Bollmann, die de voorstelling gaat regisserenbewerkte het script, zocht de acteurs bij elkaar en ging om de tafel zitten. Dat werk ligt nu even stil, maar het is de bedoeling om de voorstelling die als werktitel "Voorwaarts! Nee!" mee kreeg, in het eerste kwartaal van 2021 uit te brengen.

Houdt u deze website van HPS (én die van Muzee Scheveningen) goed in de gaten!

Tot ziens en blijf gezond!

Voor reserveringen en informatie: www.muzeescheveningen.nl

Stichting Het Portret Spreekt

e-mail info@hetportretspreekt.nl

  • Facebook Social Icon