"Historische personages komen op het toneel

tot leven en krijgen een hedendaagse stem"

HET PORTRET SPREEKT,

NA EEN LANGE PERIODE GEZWEGEN TE HEBBEN

 

 

Beste vrienden en belangstellenden van Het Portret Spreekt,

Eindelijk! We kunnen weer naar het theater en alle voorbehouden en annuleringen die de corona-periode kenmerkten, zijn van de baan. We mogen weer - en dat zult u merken ook!

Het Portret Spreekt pakt net als iedereen de draad weer op en bereidt zich voor op een bruisend theaterseizoen. We kunnen terugkijken op een succesvolle serie voordrachten door Joop Keesmaat over de Max Havelaar, uiteraard in Muzee en uiteraard in aangepaste vorm; maar juist het bescheiden aantal bezoekers maakte de voordracht intiem en indringend. We werden geconfronteerd met ons verleden in Nederlands-Indië, beschreven door Multatuli die in scherpe pennenstreken het onrecht aan de kaak stelde: die geschiedenis blijft – ook in het komende jaar verrassend actueel: talloze boeken, artikelen, films en de tentoonstelling in het Rijksmuseum “Revolusi” zijn daar blijk van. Daarom heeft Het Portret Spreekt besloten om aan de play reading “De Vergissing”, geschreven door Han Ponneker, een vervolg te geven aan het begin van het theaterseizoen 2022-2023! De tekst is aangepast, opgefrist en verlevendigd. Op dit moment zijn de repetities in volle gang en deze vernieuwde versie van "De Vergissing" belooft - opnieuw! - een bijzondere voorstelling te worden. Daarnaast wil HPS opnieuw een podium geven aan Joop Keesmaat om ons ditmaal mee te voeren naar “De Hel” van Dante Alighieri.

Omdat we nieuwsgierig zijn naar uw reacties op onze voorstellingen en wat uw mening is over de activiteiten van HPS in het algemeen, hebben we een korte enquête gemaakt, die verstuurd is aan alle vrienden en belangstellenden die in ons bestand staan. Misschien heeft u die enquête gezien maar (nog) niet beantwoord: we zouden het erg op prijs stellen als u dat alsnog zou willen doen - via deze link kunt u het vragenformulier downloaden, invullen en terugsturen, bij voorbaat dank!

 

Heeft u de vragen al beantwoord? Hartelijk dank: uw respons is voor ons zeer waardevol! 

 

Voor alle data, nieuwsfeiten en voorstellingen verwijzen we u graag naar de mails die wij u toesturen. Heeft u zich nog niet opgegeven voor dit digitale informatie medium? Een mailtje naar info@hetportretspreekt.nl volstaat!

U ziet dat de activiteiten van Het Portret Spreekt onverminderd doorgaan, mede gevoed door uw enthousiasme en loyaliteit: veel dank daarvoor!

Namens het bestuur van de stichting Het Portret Spreekt,

Hans Luyendijk, voorzitter