top of page

Stichting Het Portret Spreekt

 

De stichting ‘Het Portret Spreekt’ produceert theatervoorstellingen waarbij de (vaderlandse) historie centraal staat. Sinds de oprichting van de stichting, zo’n tien jaar geleden, is een bonte stoet aan historische personages tot leven gewekt en met veel succes ten tonele gevoerd.

De gastschrijvers en de acteurs die door de stichting worden aangezocht, staan steeds samen garant voor levendig theater met een historische basis, zonder de stoffigheid die daar vaak bij op de loer ligt. In de voorstellingen staan persoonlijke verhalen centraal, waardoor de personages tot leven komen en een hedendaagse stem krijgen. 

Correspondentieadres

Ten Hovestraat 29, 2582 RH  Den Haag
IBAN: NL 35 ABNA 0604 3687 12  t.n.v. Stichting Het Portret Spreekt te Den Haag

 

Bestuur

Voorzitter: drs Hans Luyendijk 
Secretaris : 

Penningmeester: mr Albert Jan Lens

Productieleiding: Jelle Zeeuw

Reserveringen voor besloten voorstellingen lopen via de penningmeester van de stichting

Techniek

dhr R. Bertsch

Privacyverklaring Het Portret Spreekt

In deze privacyverklaring legt Het Portret Spreekt, gevestigd (Zieken 67, 2515 SB Den Haag met KvK-nummer 27287366) uit welke persoonsgegevens het Portret Spreekt verzamelt en verwerkt.

Het Portret Spreekt respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.hps.nl en andere relaties. Persoonlijke gegevens die aan Het Portret Spreekt worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties of individuen die niet met de diensten van Het Portret Spreekt te maken hebben. Het Portret Spreekt houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Het Portret Spreekt bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven. Het Portret Spreekt informeert geïnteresseerden over zijn voorstellingen door middel van e-mailberichten. Het Portret Spreekt gebruikt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als Het Portret Spreekt oordeelt dat dit noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van het Portret Spreekt bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Het Portret Spreekt te delen.

 

Inzage en wijziging van uw gegevens 

Voor vragen over dit privacyreglement of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via het sturen van een e-mail naar info@hps.nl.

Het Portret Spreekt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt aangeraden om deze verklaring met enige regelmaat te lezen. 

bottom of page